sábado, 1 de diciembre de 2018

Cavando na area


O mar, o vento, a area,… e a auga, esa auga xélida do Atlántico que penetra ata a medula dos ósos. Son os catro elementos cos que deben enfrontarse cada un dos días que baixan ás praias á procura desa cobizada recompensa que lles dará un día máis a prezada liberdade. Esa que proporciona a emancipación económica, esa que lles permitirá seguir pagando a hipoteca, a factura da luz, o colexio dos nenos…esa que lles dá a súa independencia.

El mar, el viento, la arena,… y el agua, esa agua gélida del Atlántico que cala hasta la médula de los huesos. Son los cuatro elementos con los que deben enfrentarse cada uno de los días que bajan a las playas en busca de ese codiciada recompensa que les dará un día más la preciada libertad. Esa que proporciona la emancipación económica, esa que les permitirá seguir pagando la hipoteca, la factura de la luz, el colegio de los niños…esa que les da su independencia.


Baixo un sol implacábel, resistindo as teimudas e frías chuvieiras, a pesar do vento frío e seco do Norte, cada día que a marea lles deixa, baixan á praia a cavar, … a cavar na area á procura das ameixas, dos berberechos, das navallas… a cavar como tolas mailo frío que entumece cada músculo do seu corpo, da dor que lle produce a artrose,...

Bajo un sol implacable, soportando los pertinaces y fríos aguaceros, a pesar del viento frío y seco del Norte, cada día que la marea se lo permite, bajan a la playa a escarbar, … a escarbar en la arena en busca de las almejas, de los berberechos, de las navajas… a escarbar como posesas a pesar del frío que entumece cada músculo de su cuerpo, del dolor que le produce la artrosis,…


Ata que, cando a marea sobe e bótaas das súas posesións, chega o momento de facer a valoración do seu esforzo. Por desgraza o furtivismo, o peche dos bancos marisqueiros por biotoxinas,… a contaminación das augas, o cambio climático, a oscilación na cotización na lonxa, … deixan a súa pegada no xornal.

Hasta que, cuando la marea sube y las expulsa de sus dominios, llega el momento de hacer la valoración de su esfuerzo. Por desgracia el furtivismo, el cierre de los bancos marisqueros por biotoxinas,… la contaminación de las aguas, el cambio climático, la oscilación en la cotización en la lonja, … dejan su huella en el salario.


A pesar de todo iso, volverán a cavar na area para arrincar ao mar o seu prezado tesouro.

A pesar de todo ello, volverán a escarbar en la arena para arrancar al mar su preciado tesoro.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Haz un comentario